Servei Tècnic

VERIFICACIONS LÀSER

 

Tevima ofereix el servei de verificació de màquines mitjançant l'interferòmetre làser ML10. Es tracta d'un làser HeNe de freqüència única que treballa segons els principis de "interferometria".

Les dades obtingudes es presenten en un detallat informe i poden ser analitzades segons les normes: ISO 230-2, VDI2617, ASME B5.54, JIS-B6330, ASME B89, GB-10931-89, VDI 3441.

Les verificacions que es realitzen són les següents:

Mesura lineal: és la forma de mesura més comuna realitzada amb un làser. El sistema làser mesura la repetició i la precisió de posicionat lineal comparant la posició que ofereix el CNC amb la posició real mesurada pel sistema làser.

Mesura angular: el sistema làser mesura la precisió angular i la repetició en les posicions dels objectius al llarg de l'eix de desplaçament de la màquina.

Mesura rectitud: el sistema làser mesura la precisió de rectitud i la repetició en les posicions dels objectius a llarg de l'eix de desplaçament de la màquina. Aquesta verificació s'ha de realitzar en els dos plans (vertical i horitzontal).

Mesura del pla: el sistema làser mesura el pla d'una superfície i determina els punts conflictius en tot el pla. Aquesta medició serveix per taules de verificació que necessiten ser comprovades amb una periodicitat fixa.