Servei Tècnic

Recanvis

METBA

Tevima té la patent i l'exclussivitat de subministrament de recanvis de la marca METBA.

Tevima va iniciar la seva activitat construint les fresadores METBA, per la qual cosa disposa d'un extens coneixement i experiència en la reparació, manteniment i suministrament de recanvis d'aquesta marca.