Servei Tècnic

PROTECCIONS DE SEGURETAT

TEVIMA instal·la en les màquines sistemes de seguretat, com poden ser carenats, pantalles de protecció, pulsadors de parada, …..  complint les directives del Reial Decret 1215/1997.

Aplicant els requisists d'aquesta norma, es garanteixen les mesures de seguretat obligatòries que han d'acomplir les màquines.

TEVIMA fa un estudi dels sistemes de seguretat obligatoris que han de reunir les seves màquines, i un cop instal·lats, s'entrega al client un Certificat validat per un Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals i Professionals acreditat i alhora validat i segellat pel Col·legi d'Enginyers.