Servei Tècnic

ACCESSORIS

Tevima subministra tots els accessoris estàndard i especials que els clients vulguin incorporar a les seves màquines, tals coms:

Extractors de viruta
Sistemes de refrigeració
Divisors
Llunetes
Filtres

Sistemes de medició

Altres...