Retrofitting

Fresadora METBA MB1 - UK

Retrofitting en fresadora MB1 ubicada al Regne Unit
    Retrofitting mecànic que consisteix en:
 • Ajustar husillos i rosques
 • Recuperar verificacions ortogonals
 • Verificar estat dels rodaments
 • Substituir fuelles dels 3 moviments
 • Muntar accessoris (taula basculant, mortalladora, divisor amb contrapunt)
 • Muntar protecció normativa CE
 • Muntar làmpara articulada
 • Canviar regulador del motor de c.c.avanços
 • Muntar safata recol·lectora