Retrofitting

FRESADORA METBA MB-35

Substitució del Control Numèric TNC 155 per un Control Numèric nou TNC 320